Orgány spolku jsou:

  1. valná hromada,
  2. rada spolku,
  3. předseda spolku a místopředseda spolku,
  4. tajemník spolku.

Vrcholným orgánem spolku je valná hromada.

Současné složení rady spolku:

  • Ing. Martin Žaitlik - předseda spolku
  • Ing. Jiří Průša, MBA - místopředseda spolku
  • Michaela Buchtová – tajemnice spolku
  • MUDr. Jana Kotyzová – člen rady spolku
  • Bc. Slavěna Karkošková – člen rady spolku