Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, pokud souhlasí se stanovami a cíli spolku.

Členství ve spolku je dobrovolné.

Přihlášku ke členství přijímá rada spolku.

Rozhodnutí o přijetí členství je výhradně na členech rady spolku.