• činnost spolku jako samosprávného a dobrovolného svazku členů a spolčování se v něm
 • sdružování občanů, a jejich příznivců, jako organizované skupiny s respektem k dodržování zákonů a podpoře života ve společnosti
 • propagace a podpora zdravého, bezpečného a tolerantního života spoluobčanů, prováděné se zvláštním zřetelem na prevenci kriminality, zejména u dětí, mládeže a seniorů
 • spolupráce s ostatními organizacemi, spolky a jednotlivci zabývajícími se podobnou činností
 • poskytování obecně prospěšných informací vedoucích ke zlepšení bezpečnosti
 • Organizovat
  1. kulturně-vzdělávací akce,
  2. vzdělávací aktivity pro veřejné složky a instituce,
  3. vzdělávací aktivity pro odbornou i občanskou veřejnost,
  4. charitativní činnost,
  5. udělovat ocenění za mimořádné služby nebo činy,
  6. pomoc při získávání prostředků (darů, dotací apod.) do oblasti s bezpečnostní, komunitní, sociální a ostatní tématikou.
 • vydávání publikací a zprostředkování informací
 • komunikace a spolupráce s jednotlivci, veřejností, školstvím a ostatními organizacemi
 • zajišťovat, realizovat nebo spolupracovat na projektech, blízkých pro naplnění výše uvedených cílů spolku