Orgány spolku

  Orgány spolku jsou:

  a) valná hromada,
  b) rada spolku,
  c) předseda spolku a místopředseda spolku,
  d) tajemník spolku.

  Vrcholným orgánem spolku je valná hromada. 

  Současné složení rady spolku:

  • Ing. Martin Žaitlik - předseda spolku
  • Ing. Jiří Průša, MBA - místopředseda spolku
  • Ing. Miroslav Jan Buchta - tajemník spolku
  • MUDr. Jana Kotyzová – člen rady spolku
  • Bc. Slavěna Karkošková – člen rady spolku
  Copyright © 2017 Bezpečný Šumperk - Všechna práva vyhrazena
  IČ 22818022, DIČ CZ22818022, číslo účtu: 259347118 /0300 Zápis v rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 8929, dne 1. 4. 2014.