Členství

  Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, pokud souhlasí se stanovami a cíli spolku.

  Členství ve spolku je dobrovolné.

  Přihlášku ke členství přijímá rada spolku.

  Rozhodnutí o přijetí členství je výhradně na členech rady spolku.

  Copyright © 2017 Bezpečný Šumperk - Všechna práva vyhrazena
  IČ 22818022, DIČ CZ22818022, číslo účtu: 259347118 /0300 Zápis v rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 8929, dne 1. 4. 2014.