Předmět činnosti

  Sdružovat občany k naplňování cílů spolku.

  Organizovat:

  a) kulturně-vzdělávací akce,

  b) vzdělávací aktivity pro veřejné složky a instituce,

  c) vzdělávací aktivity pro odbornou i občanskou veřejnost,

  d) charitativní činnost,

  e) udělovat ocenění za mimořádné služby nebo činy,

  f) pomoc při získávání prostředků (grantů) do oblasti s bezpečnostní tématikou.
   

  Vydávání publikací a zprostředkování informací k naplnění cílů sdružení.

  Komunikace a spolupráce s veřejností, školstvím a ostatním vzděláváním.

  Zajišťovat, realizovat nebo spolupracovat na místních a regionálních projektech, blízkých pro naplnění cílů spolku.

  Podporovat zdravý, bezpečný a tolerantní život spoluobčanů, zejména se zvláštním zřetelem na prevenci kriminality.

  Copyright © 2017 Bezpečný Šumperk - Všechna práva vyhrazena
  IČ 22818022, DIČ CZ22818022, číslo účtu: 259347118 /0300 Zápis v rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 8929, dne 1. 4. 2014.